• Doelgroepen
  • Onderwijs

Onderwijs

onderwijsMet name de basisscholen vormen nog steeds een belangrijke doelgroep voor mij. Zelf ben ik 37 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Als leerkracht is het vertellen voor mij altijd een belangrijk pedagogisch en didactisch instrument geweest. Ook nu kan ik nog steeds genieten van de betrokkenheid en het plezier waarmee de kinderen mijn vertelpresentaties ervaren. Een aangepast decor en aangepaste kleding, beeldvormers in de vorm van attributen en posters en de beeldende wijze van vertellen verhogen het inbeeldingsvermogen, het begrip en het plezier van mijn jeugdig publiek. 

Hoewel ik allerlei soorten verhalen op mijn repertoire heb ben ik met name gespecialiseerd in verhalen die gerelateerd zijn aan het cultureel erfgoed van een bepaalde regio. Met name mijn historische verhalen vinden gretig aftrek.

Bij het vaststellen van de 50 canonvensters heeft de betreffende commissie destijds ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het geschiedenisonderwijs: Zo moet het geschiedenisonderwijs weer boeiend worden, weer beleefd worden. Een goed historisch verhaal zou hierbij een belangrijke plaats kunnen innemen. 

Ik heb op deze ontwikkeling ingespeeld en heb bij een aantal canonvensters presentaties uitgewerkt van zo’n 60 minuten (Zie historische verhalen). Deze historische vertelpresentaties worden alom als een meerwaarde voor het geschiedenisonderwijs gezien en vinden overal een enthousiast onthaal. Met deze historische vertelpresentaties kom ik bovendien tegemoet aan een tweede doel: Ik geef hiermee invulling aan een stuk cultuureducatie.
Daarnaast heb ik een interactieve vertel-les ontwikkeld op het gebied van natuureducatie: "Op avontuur met Diederik (voor groep 1t/m 5)"

Ik word ook regelmatig gevraagd op scholen bij het opstarten of afsluiten van een bepaald project. Bij thema’s rondom een viering, feest, kinderboekenweek of het afscheid van een leerkracht. In goed overleg probeer ik mijn aanbod altijd af te stemmen op de wensen van de school.

Kijk voor mijn onderwijsaanbod ook op de site van Cultura Venray  onder Educatie

Op reis met Silvano

Op reis met Silvano, thema kinderboekenweek 2019

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden