• Activiteiten
  • Workshops

Workshops

1. Schoolproject thema Pesten

Ik heb rondom het thema Pesten een project ontwikkeld en inmiddels op talrijke scholen met succes weggezet.  In inleidende toneeloefeningen komen emoties en gevoelens aan bod en het incasseren op elkaar. Dan komen ook de rollen van pester, gepeste, meelopers of volgers nadrukkelijk aan bod. 
pestenMet een kleinere groep leerlingen wordt er een toneelstukje ingestudeerd dat vervolgens op een interactieve wijze gepresenteerd wordt. Leerlingen zijn interactief betrokken bij het spel: Leerlingen mogen reageren, tips geven of een bepaalde rol overnemen.

Door deze werkwijze worden alle deelnemers geactiveerd om toekomstige slachtoffers tot steun te zijn. Er gaat dan ook een preventieve werking uit van deze benaderingswijze van het fenomeen pesten.

Het project kan voor bepaalde groepen, maar ook school-breed weggezet worden. 
Op verzoek verleen ik ook graag mijn medewerking aan een ouderavond, waarop mijn werkwijze uit de doeken gedaan wordt. 
Leerkrachten, ouders en leerlingen zijn razend enthousiast over mijn werkwijze.

Enkele reacties:

Anny van Zundert, I.B.-er op bassischool d’n Bogerd te Deurne:
“Het Pestproject van Frans is super. Ik ben daar helemaal fan van. ……..De kinderen ervaren de gevoelens van de pester en de gepeste en het dilemma van de meeloper. Het aanbod is afgestemd op de leeftijdsgroep.”

Ralf Boot, I.B.-er op basisschool De Wegwijzer te Vlierden:
“Een uitstekende manier om pesten bespreekbaar te maken binnen de school en met de ouders. De gevoelens rondom de pestproblematiek komen “binnen” bij kinderen en ouders."

Verdere informatie?

Als U verdere informatie wilt hebben over de werkwijze en de opzet van het project rondom Pesten, gelieve dan via mail of telefoon contact met me op te nemen. Op verzoek kan deze informatie ook schriftelijk toegestuurd worden.

 

2. Workshops toneel en dramalessen

In een pedagogisch en kindvriendelijk klimaat worden de kinderen uitgenodigd om zich spontaan over te geven aan een scala van speloefeningen. Hierbij ontwikkelen de kinderen zich op het gebied van taal, stemgebruik, houding, beweging en mimiek.

toneel en drama1Naast deze dramadoelen komen deze speloefeningen ook ten goede aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Met name de verlegen kinderen en de kinderen met weinig zelfvertrouwen kunnen in dit verband succeservaringen opdoen, omdat er gewerkt wordt in een sfeer van geborgenheid en respect naar elkaar toe.

Mijn ervaring is dat leerkrachten deze toneellessen zien als een enorme meerwaarde voor zowel het individuele kind als de groep in zijn geheel; dit wordt nog eens versterkt doordat de kinderen met groot plezier naar de toneellessen komen.
Ik gebruik bij deze workshops diverse bronnenboeken, waardoor ik kan putten uit een scala van speloefeningen. Tevens komt mijn ruime ervaring als toneelregisseur hierbij goed van pas.

toneel en drama2Naast de reguliere dramalessen verzorg ik ook workshops toneel in het kader van culturele dag of voor een sessie van enkele weken achter elkaar. 

Een voorbeeld van deze laatste vorm is een 3-tal sessies interactief toneel voor groep 1-2 rondom de volgende thema's:

  • Allerlei dieren
  • Naar het strand
  • Circus

 

© 2024, Passie voor Verhalen
Alle rechten voorbehouden